Căn hộ Penthouse ở Panorama Đà Lạt

Một số hình ảnh về Căn hộ tòa nhà cao nhất của chung cư

Z3681280437930_020555ba911175e286a07bf84e0dfcb3
Z3681280438367_b3e47ab0a851d1ef94296f8bb6e45ddd
Z3681280433558_f2a689d874b608ca2aec512082e1c2fc